Lege Oharra

GURE LEGE-NORTASUNA ETA GURE WEBGUNEA BISITATZEAN ERABILTZAILE GISA DITUZUN ESKUBIDEAK EZAGUTU AHAL IZANGO DITUZU.

1. Web-orriaren titulartasuna

Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikuluaren arabera, erabiltzaileari jakinarazten zaio Maria Zubimendi de la Hoz andrearen titulartasunekoa dela web orria (IFK: 44336167X; helbidea: Armendigain 26, 1. solairua - 20809 Aia - Gipuzkoa). Aurrerantzean, ARDURADUNA.

Informazio honek erabilera-baldintzak, erantzukizun-mugak eta erabiltzaileek beren gain hartzen dituzten eta errespetatzeko konpromisoa hartzen duten betebeharrak osatzen eta arautzen ditu.

2. Erabiltzeko baldintzak eta terminoak

Webgune honetara sartzeak ERABILTZAILE izaera ematen dio, eta bere borondatez sartzen da webgune honetara. Webgune honetan sartzeko eta nabigatzeko, webgune horretan dauden legezko ohartarazpenak, baldintzak eta erabilera-baldintzak onartu eta ezagutu behar dira. Sartze hutsak ez du esan nahi ERABILTZAILEAREN eta WEBGUNEAREN TITULARRAREN artean inolako harreman komertzialik ezartzen denik. Web-orrian ematen den informazioaren helburua da erabiltzaileek ARDURADUNAk ematen dituen jarduerak eta zerbitzuak ezagut ditzaten erraztea. Arduradun horrek beretzat gordetzen du edozein unetan edukiak aldatzeko, aldatzeko, ezabatzeko edo ezeztatzeko eskubidea, bai eta edukiak aurkezteko moduan ere, zerbitzuak emateko beharrezkotzat jotzen dituen aldaketak, aldaketak, ezabatzeak edo ezerezteak egiteko eskubidea. Ahalmen horrek ez die inolako eskubiderik ematen erabiltzaileei kalte-galeren ordaina jasotzeko, eta, beraz, ERABILTZAILEARI gomendatzen zaio web orrian sartzen den guztietan irakur dezala lege-ohar hau.

3. Erabilera okerra

ERABILTZAILEAK bere gain hartzen du ataria erabiltzeko erantzukizuna, eta konpromisoa hartzen du web orria behar bezala erabiltzeko eta informazio egiazkoa eta zilegia emateko, eta ez da onartuko legearen, eskubideen edo hirugarrenen interesen aurkako jokabiderik. ARDURADUNARI zerbitzu edo eskaera jakin batzuk erabiltzeko, datuak biltzeko inprimakia bete beharko da aldez aurretik. Ondorio horietarako, ERABILTZAILEA izango da egin edo komunikatu dezakeen informazio faltsu edo zehaztugabearen eta ERANTZULEARI eragiten dizkion kalteen erantzule, eta web orri honetako baldintzak eta betebeharrak betetzen ez dituzten ERABILTZAILEEI webgunerako sarbidea ukatzeko edo kentzeko eskubidea izango du.

4. Bermeak eta erantzukizuna baztertzea

ERANTZULEAk ez du bere gain hartuko web orriko edukien erabilera okerraren erantzukizuna, eta ez du bere gain hartuko web orriaren eta/edo haren zerbitzuen funtzionamenduak eragin ditzakeen edozein motatako kalte-galeren erantzukizunik, ezta web orriaren erabilgarritasuna bermatzekorik ere, ezta erabiltzaileak une oro webgunea edo eskaintzen diren zerbitzuak erabil ditzakeenik ere. ERANTZULEAK ezin du edukien fidagarritasuna, egiazkotasuna, zehaztasuna eta gaurkotasuna bermatu, eta, beraz, ez du inolako erantzukizunik izango zuzenean edo zeharka webgunearen bidez eskuratzen den informazioak eragindako kalteengatik.

Hala ere, ARDURADUNAK adierazten du beharrezko neurri guztiak hartu dituela, bere aukeren eta teknologiaren egoeraren barruan, webgunearen funtzionamendua bermatzeko eta birusak eta gainerako osagai kaltegarriak erabiltzaileei ez transmititzeko.

5. Loturak

Webgunean Interneteko beste gune batzuetarako estekak edo hiperestekak badaude. Hiperesteka ezartzen den web orriak ez du jasoko legez kontrako, moralaren aurkako edo ohitura onen aurkako informazio edo edukirik.

Ez da adierazpen edo ohar faltsurik, zehaztugaberik edo iraingarririk egingo zuzendariei, langileei, laguntzaileei edo orrian edozein arrazoirengatik zerrendatzen diren pertsonei buruz, ez eta orrialdearen erabiltzaileei edo emandako edukiei buruz ere.

6. Jabetza intelektuala eta industriala

Copyright-a, web-orriaren diseinua eta sorrera ARDURADUNAren titulartasunekoa da. Doako sarbideak ez dakar erreprodukziorako eta/edo banaketarako beste eskubide edo lizentziarik jabearen aldez aurreko berariazko baimenik gabe. Beraz, Jabetza Intelektualari buruzko Legearen 8. eta 32.1 artikuluen bigarren paragrafoan xedatutakoarekin bat etorriz, berariaz debekatuta dago web orri honetako eduki guztiak edo batzuk erreproduzitzea, banatzea eta jendaurrean jakinaraztea, helburu komertzialekin, edozein euskarritan eta edozein bitarteko teknikoren bidez, aldez aurreko baimenik gabe, eta ERABILTZAILEAK konpromisoa hartzen du jabetza intelektualaren eta industrialaren eskubideak errespetatzeko.

Web orri hau osatzen duten markak, logotipoak, diseinuak, edukiak, programak edo antzeko objektuak jabetza industrialari eta intelektualari buruzko legeek babesten dituzte. Iturri-kodeak, sartutako algoritmoak edo datu-basea, osoa edo partziala, baimenik gabe erreproduzitzeak, banatzeak, manipulatzeak edo desmihiztatzeak zigor larriak eragingo ditu, zibilak zein penalak, eta Zuzenbidean dagozkion ekintza judizial guztien xede izango da...

7. Pribatutasun-politika eta datuen babesa

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean (DBEO), 2016/679 EB Erregelamenduan eta 3/2018 EDBLOn (datu pertsonalen tratamenduari eta horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa) xedatutakoaren arabera, ERABILTZAILEARI jakinarazten zaio ematen dituen datu guztiak jardueren erregistro batean sartuko direla. Erregistro hori ARDURADUNAREN ardurapean sortu eta mantenduko da, eskatzen duten informazioaren bidalketa kudeatzeko, interesdunari bere intereseko produktuen eta zerbitzuen eskaintzak emateko eta erabiltzailearen esperientzia hobetzeko. Ez da erabaki automatizaturik hartuko, eta ez da profilik egingo emandako datuetan oinarrituta. Emandako datu pertsonalak merkataritza-harremanak irauten duen bitartean gordeko dira, hala badagokio, eta interesdunak ezabatzeko eskatzen ez duen bitartean.

Horretarako, ERANTZULEAK interesdunaren baimena eskatuko du datuak biltzeko formularioaren bidez, datuak tratatzeko, eta ERABILTZAILEA legitimatuta egongo da baimen hori edozein unetan kentzeko, bai eta datuak eskuratzeko, zuzentzeko, eramateko, mugatzeko, ezabatzeko eta aurka egiteko eskubideak baliatzeko eta kontrol-agintaritzari erreklamazio bat aurkezteko ere, baldin eta uste badu tratamendua ez datorrela bat indarreko araudiarekin.

Web orriko edukiak adin nagusikoentzat dira, ARDURADUNAk ez du adingabeen daturik lortu nahi, eta bere fitxategian adingabe baten datu pertsonalak daudela jakiten duenean, berehala ezeztatuko ditu datu horiek.

8. Legeria aplikagarria eta jurisdikzioa

ERABILTZAILEAREKIKO harremana indarrean dagoen Espainiako araudiak arautuko du, eta edozein eztabaida Donostia Gipuzkoa hiriko epaitegi eta auzitegien esku jarriko da, salbu eta aplikatu beharreko legeriak beste foru edo legedi bat agintzen badu.